Τι συμβαίνει στο αίμα μετά την αιμοδοσία;

Το συναρπαστικό ταξίδι του αίματος μετά την αιμοδοσία.

 

Τι ταξίδι ακολουθεί το αίμα ή το πλάσμα μετά την αιμοδοσία ;

Από τη στιγμή που γίνεται η αιμοδοσία μέχρι τη στιγμή που θα γίνει η μετάγγιση αίματος στον ασθενή, το αίμα ακολουθεί κάποια βήματα.

 

 

 

Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες,  μερικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίσεις:

 

  1. Ερυθρά αιμοσφαίρια: Μπορούν να μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα. Για όποιον έχει χάσει πολύ αίμα, αυτό είναι ό, τι ακριβώς χρειάζεται.
  2. Πλάσμα: Είναι το υγρό μέρος του αίματος, το οποίο μεταφέρει όλα τα είδη των συστατικών σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των αιμοπεταλίων και των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Μπορεί να καταψυχθεί για μέχρι ένα έτος.
  3. Αιμοπετάλια: Χρησιμοποιούνται για να σταματήσει η αιμορραγία. Επειδή περιέχουν παράγοντες πήξης, αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες δωματίου,σε μια συσκευή που τα κινεί συνεχώς, ώστε να τα αποτρέψει από το να παγώσουν . Δυστυχώς, τα αιμοπετάλια διαρκούν μόνο για πέντε ημέρες, για αυτό και χρειάζεται μια σταθερή παροχή τους.

 

Το αίμα  που συλλέχθηκε αφαιρείται από τα ψυγεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά του. Στη συνέχεια,  ζυγίζεται και ξεκινάει η διαδικασία φυγοκέντρισης του.

 

 

Γιατί η φυγοκέντρηση, θα ρωτήσει κάποιος;

Γιατί με αυτή τη διαδικασία διαχωρίζεται το αίμα σε πλάσμα και ερυθρά αιμοσφαίρια.

Ένα διάλυμα συντηρητικών και αντιπηκτικών προστίθεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια, με σκοπό να διπλασιαστεί η διάρκεια ζωής τους.

 

Στη συνέχεια, αποθηκεύονται σε σακούλες σε  θερμοκρασία 3,5 βαθμών Κελσίου.

 

 

Το πλάσμα διατηρείται σε κτάσταση ψύξης . Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κρατήσει μέχρι και ένα χρόνο.

… Ενώ τα αιμοπετάλια διατηρούνται σε κίνηση. Τα αιμοπετάλια πρέπει να κινούνται διαρκώς για να παραμείνουν ενεργά. Για αυτόν τον λόγο, τοποθετούνται σε ειδικά  μηχανήματα που τα διατηρούν σε κίνηση .

Όλη η ποσότητα αίματος που συλλέχθηκε κατά την αιμοδοσία  ελέγχεται. Δείγματα από κάθε αιμοδοσία δοκιμάζονται με αντισώματα για να βεβαιωθεί ότι  το αίμα δεν έχει μολυνθεί.

 

Μόλις ελεγχθεί , αποθηκεύεται με βάση την ομάδα αίματος : Α, Β, ΑΒ, και O.

Όταν μια ιατρική μονάδα χρειάζεται αίμα για μετάγγιση, κάποιος στο εργαστήριο βρίσκει μια συμβατή μονάδα αίματος, τριπλό – ελέγχει την ομάδα του αίματος και στη συνέχεια την στέλνει στο νοσοκομείο, όπου και προσφέρεται στον ασθενή.

Τώρα ήρθε η ώρα και για εσένα να δώσεις  αίμα.