Η Αιμοδοσία στην Ελλάδα

 

Κάθε μέρα συμπολίτες, μικρά παιδιά με καρκίνο, άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, θύματα τροχαίων ατυχημάτων χρειάζονται αίμα. Κάθε μέρα στα νοσοκομεία αναβάλλονται εγχειρήσεις και θεραπείες, συγγενείς και φίλοι των ασθενών αναζητούν τις μονάδες αίματος που χρειάζονται προκειμένου να προχωρήσει η θεραπεία των δικών τους ανθρώπων. Κάθε μέρα, εμείς  στο Bloode, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ανάγκες ανθρώπων που η τελευταία τους ευκαιρία είναι η εύρεση ενός εθελοντή αιμοδότη, ενός δοτή αιμοπεταλίων ή ενός δότη μυελού των οστών.

 

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Εθελοντικής Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), το 2015 συγκεντρώθηκαν συνολικά 538.580 μονάδες αίματος, 318.044 από εθελοντές αιμοδότες και 220.536 από δότες αντικατάστασης, δηλαδή συγγενείς και φίλους. Επιπλέον, το 2015 εισάγαμε 27.050 μονάδες αίματος από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό για την κάλυψη μέρους των αναγκών των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, οι συνολικές ανάγκες τις χώρες για αίμα δεν είναι γνωστές καθώς, σύμφωνα με το ΕΚΕΑ “οι ανάγκες τις χώρας δεν αντικατροπτίζονται στον αριθμό των συλλεγμένων μονάδων.”  

 

Η Ελλάδα, κατατάσσεται σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 60 χώρες στον κόσμο που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν αυτόνομα τις ανάγκες τους για αίμα και στηρίζονται σε δότες αντικατάστασης. Στην Ευρώπη, μόλις 6 χώρες ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2011, η Ελλάδα ικανοποιεί λιγότερο από το 50% των ετήσιων αναγκών της από εθελοντές αιμοδότες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει ως στόχο, μέχρι το 2020, την αυτόνομη κάλυψη των αναγκών για αίμα μέσω εθελοντών αιμοδοτών.

 

Η σημασία της Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν την πιο ασφαλή κατηγορία αιμοδοτών, έναντι των δοτών αντικατάστασης ή δοτών επί πληρωμή, μειώνοντας τη πιθανότητα μετάδοσης ασθενειών μέσω του αίματος από 7.5% σε 0.001%. Ακόμα, η δημιουργία ενός συστήματος αιμοδοσίας που βασίζεται σε εθελοντές αιμοδότες συμβάλλει στην επίτευξη του χρονοπρογραμματισμού των εγχειρήσεων και θεραπειών στα νοσοκομεία, με όφελος την εξοικονόμηση πόρων και την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και την αποτελεσματική ίαση των ασθενών.

 

1

 

Χαμηλά ποσοστό εθελοντών στην Ελλάδα  

Η Ελλάδα, έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εθελοντών αιμοδοτών παγκοσμίως σε σύγκριση με τις αναπτυγμένες χώρες (high – income countries). Σύμφωνα με έρευνα της ΠΟΣΕΑ το 2008, μόλις το 0.65% του πληθυσμού είναι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, δηλαδή δίνουν αίμα 2 φορές το χρόνο. Το 42% του πληθυσμού που δεν δίνει αίμα, θεωρεί ότι η αιμοδοσία είναι επικίνδυνη, φοβάται και δε εμπιστεύεται το σύστημα υγείας της χώρας. Ταυτόχρονα, περίπου 40% του πληθυσμού αναφέρει ότι δεν δίνει αίμα επειδή δεν γνώριζε την ανάγκη, δεν χρειάστηκε να δώσει, δεν ενημερώθηκε ή δεν γνωρίζει την διαδικασία αιμοδοσίας. Παγκοσμίως, το 90% των ανθρώπων που μπορούν να δώσουν αίμα δεν το κάνουν.

 

Οι ανάγκες της χώρας 

Οι σταθερές ετήσιες ανάγκες για αίμα της χώρας ανέρχονται σε 120.000 μονάδες και αφορούν τις ανάγκες για αίμα των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία. Συνολικά, χωρίς να υπάρχουν τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται από οι ανάγκες της χώρας για αίμα κυμαίνονται από 550.000 έως 700.000 κάθε χρόνο.

Στις αναπτυγμένες χώρες, όπως η Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών για αίμα αφορά την θεραπεία μακροχρόνιων αιματολογικών ασθενειών, καρκίνο στο αίμα, καρδιαγγειακές εγχειρήσεις και μεταμοσχεύσεις. Ένα ποσοστό των αναγκών για αίμα αφορά τις ανάγκες παιδιών όπου πάσχουν από λευχαιμία, σε αυτήν την περίπτωση η μετάγγιση αίματος και μυελού των οστών είναι αναγκαία για την επιβίωση των παιδιών.

Σημαντικό ποσοστό των αναγκών αφορά τραυματίες τροχαίων ατυχημάτων. Παγκοσμίως, κάθε χρόνο σε τροχαία σκοτώνονται 1.2 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ έως και 50 εκατομμύρια τραυματίζονται. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών χρειάζονται αίμα μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα αίματος καθώς ο χρόνος είναι ο κρισιμότερος παράγοντας για την επιβίωση των τραυματιών. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το 2015 έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο 789 πολίτες, τραυματίστηκαν σοβαρά 1.068 πολίτες και τραυματίστηκαν ελαφρά 12.872 πολίτες.

 

4

 

Το Μέλλον 

Σε σχέση με το 2012, ο αριθμός των μονάδων που έχουν συλλεχθεί για αίμα έχει μειωθεί. Ωστόσο, ο αριθμός των μονάδων που συλλέγονται από εθελοντές αιμοδότες σημειώνει μία μικρή αύξηση, από 305.511 σε 318.004. Ταυτόχρονα, μέχρι το 2020, οι μονάδες που εισάγουμε από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό θα μειωθούν σε 14.000.  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αιμοδοσίας, μία χώρα για να ικανοποιεί αυτόνομα τις ανάγκες της για αίμα χρειάζεται 20-25 τακτικούς εθελοντές αιμοδότες ανά 1000 κατοίκους. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το πετύχουμε, εσύ;

 

Γίνε εθελοντής αιμοδότης τώρα, εύκολα, γρήγορα και απλά μέσω του Bloode, εδώ.  

 

**Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από το Εθνικό Κέντρο Εθελοντικής Αιμοδοσία, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organisation),  την έρευνα που πραγματοποίησε η MRB για την ΠΟΣΕΑ το  2008 και το Υπουργείο Εσωτερικών.