ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗΣ

Μην ξεχνάτε πως πλέον μπορείτε να δημιουργήσετε την δική σας έκκληση για αίμα ή αιμοπετάλια, σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος γνωστός σας έχει ανάγκη για αίμα.  Η ομάδα του Bloode δεν μπορεί να εγγυηθεί πως θα βρεθούν οι απαιτούμενες μονάδες και πως θα ικανοποιηθεί η ανάγκη για αίμα, παρά μόνο το ότι θα προωθηθεί η συγκεκριμένη έκκληση στους ήδη εγγεγραμμένους εθελοντές αιμοδότες.

ΔΙΑΒΑΣΕ

ΤΟ BLOG ΜΑΣ