Στήριξε το έργο μας

Στήριξε την προσπάθεια της ομάδας του Bloode και συνέβαλε στην εύρεση αιμοδοτών για τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα σε ανάγκη. Κάθε στήριξη προς το Bloode συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών για την αιμοδοσία και την διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών.