Διοίκηση του Bloode

Διοικητικό Συμβούλιο

Ναταλία Κρίτσαλη

Προέδρος

Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος

Γενικός Γραμματέας

Αγγελική Παπαδοπούλου

Μέλος

Κωνσταντίνος Κίντζιος

Μέλος

Γιώργος Νικολετάκης

Μέλος

H Διοικητική Ομάδα

Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος

Managing Director

Ασπασία Γκότση

HR Manager