Δημιουργία έκκλησης

Παρακαλούμε να επιλέξετε τις ομάδες αίματος που μπορούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη για αίμα σύμφωνα με τις οδηγίας του γιατρού σας.
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το νοσοκομείο που σας έχουν υποδείξει για την ικανοποίηση της ανάγκης.
Selected Value: 0
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις μονάδες αίματος που σας έχουν ζητήσει από το νοσοκομείο
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε ότι συγκεκριμένες οδηγίες σας έχουν δώσει από το νοσοκομείο καθώς και την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να ικανοποιηθεί η έκκληση.
Όροι Χρήσης του Bloode.org