ΙΑΣΩΝΑΣ ΘΕΡΑΠΙΩΤΗΣ

Ανάγκη για Αίμα

Όνομα Ασθενούς

Ιάσωνας Θεραπιώτης 

Πατρώνυμο Ασθενούς

Θεόδωρος

Ομάδα Αίματος 

0-

Νοσοκομείο Νοσηλείας 

“Υγεία”

Η ανάγκη για αίμα μπορεί να ικανοποιηθεί στο “Γ.Ν Γεννηματάς” με αναφορά στα στοιχεία του ασθενή.

[gravityform id=”9″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]