Γράφει η Ελευθερία Μάρκου.

Οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας καθώς και οι υποχρεώσεις σε επαγγελματικό  και προσωπικό επίπεδο επηρεάζουν την ψυχολογία του σημερινού εργαζόμενου. Η επιστήμη της οργανωσιακής συμπεριφοράς έχει ως στόχο τη μελέτη της επίδρασης που επιφέρουν τα άτομα, οι ομάδες και η δομή στη συμπεριφορά στο πλαίσιο των οργανισμών (Robbins, Judge; 2012). Το άγχος και η ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων σαφώς επηρεάζουν την αποδοτικότητα τους αλλά όπως μας εξηγεί η οργανωσιακή συμπεριφορά ασκούν μεγάλη επιρροή και στον εκάστοτε οργανισμό.

Πιο συγκεκριμένα, τα αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να είναι άμεσα από την μείωση της αποδοτικότητας και την έλλειψη κινήτρου ή έμμεσα από τα οικονομικά κόστη που επιβαρύνεται η επιχείρηση λόγω ασφάλισης και αδειών ανάρρωσης. Μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα ψυχολογικά προβλήματα θεωρούνται ο δεύτερος κατ’ εξοχήν λόγος απουσίας από την εργασία, μετά τα μυοσκελετικά προβλήματα (CIPD, 2009). Όπως αναφέρεται σε κείμενο της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρίας, οι εργοδότες έχουν νομική υποχρέωση να προστατέψουν την υγεία των εργαζομένων τους ενώ θεωρείται ηθικό καθήκον να βελτιώσουν την υγεία του προσωπικού. Υπογραμμίζεται δε ότι αυξάνεται το ποσοστό των εργοδοτών που αναγνωρίζουν την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων ως σημαντικό κομμάτι της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης.

Γενικά, όταν ενισχύεται η πνευματική κατάσταση των εργαζομένων, αυξάνεται η παραγωγικότητα τους  και συνεπώς  αποδίδουν καλύτερα στις προκλήσεις βρίσκοντας καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα. Άλλωστε, σε έρευνα που έχει διεξαχθεί από την συμβουλευτική εταιρία McKinsey σε 1300 επιχειρήσεις σε διαφορετικές χώρες και κλάδους, οι εταιρίες που επενδύουν στην υγεία των υπαλλήλων τους επιδεικνύουν απτά αποτελέσματα στην αποδοτικότητά τους και στα οικονομικά κέρδη. Γι’ αυτούς τους λόγους, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εταιρίες, εντάσσουν προγράμματα υγείας στις παροχές για τους εργαζομένους  όπως συνδρομές σε γυμναστήρια, συνεργασίες με αθλητικά κέντρα και ιδιωτικά νοσοκομεία.

Ωστόσο, εδώ πρέπει να γίνει σαφές ότι μιλώντας για ευεξία στο εργασιακό περιβάλλον δεν αναφερόμαστε μόνο στην άσκηση. Σύμφωνα με έρευνα της Gallup, υπάρχουν 5 στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν για να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ευεξία: ύπαρξη κινήτρου, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα, ενεργό μέλος κοινότητας και σωματική ευεξία. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι εταιρίες που προσπαθούν να πετύχουν βελτίωση όχι μόνο στη σωματική ευεξία αλλά στο σύνολο των παραπάνω, έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα, αναφέρεται ότι το 43% εξ’ αυτών έχουν ασχοληθεί με τον εθελοντισμό.

Ο εθελοντισμός κάνει τους ανθρώπους πιο χαρούμενους και υγιείς εκτός αλλά και εντός εργασιακού χώρου. Συγκριτικά με τα προγράμματα υγείας, ο εθελοντισμός εμπεριέχει την έννοια της συνεισφοράς σ’ έναν απώτερο σκοπό. Αυτό λειτουργεί παρακινητικά για τους εργαζομένους οι οποίοι νιώθουν ότι  δρουν για το κοινό καλό. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, οι επιχειρήσεις να εντάξουν τον εθελοντισμό ως κομμάτι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Για παράδειγμα, μπορούν να δημιουργηθούν εθελοντικές δράσεις από τους ίδιους τους εργαζομένους ή σε συνεργασία με ΜΚΟ για την διεξαγωγή εκδηλώσεων που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την παρακίνηση σε όλους τους τομείς. Η επένδυση στην υγεία και στην ευεξία των εργαζομένων έχει αδιαμφισβήτητα οφέλη και ειδικά όταν συνδέεται με πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό να κάνουν καλύτερο τον κόσμο.